SVONA LÍTUR DÆMIÐ ÚT

 • 2 kr.
  Lykil- og korthafar gefa eftir 2 krónur af afslætti
 • 2 kr.
  Olís greiðir 2 krónur á móti
 • 4 kr.
  4 krónur af hverjum lítra, fara til Landgræðslunnar

Þú getur kolefnisjafnað eldsneytiskaupin

Viðskiptavinir hafa val um að kolefnisjafna eldsneytiskaupin með lágmarks tilkostnaði. Olís leggur til helming kostnaðarins á móti og náttúran, landið okkar og loftslagið, nýtur ávinningsins. Þannig tökum við ábyrgðina saman.

Í hvaða verkefni fer peningurinn?

Sá peningur sem Olís og viðskiptavinir leggja til mun nýtast Landgræðslunni til fjölbreyttra verkefna á sviði kolefnisbindingar. Áherslan verður á uppgræðslu lands, skógrækt og endurheimt votlendis.

Olís kolefnisjafnar allan sinn rekstur

Árið 2019 undirritaði Olís samn­ing þess efn­is að all­ur rekst­ur fé­lags­ins, akst­ur, flug og dreif­ing eldsneyt­is til viðskiptavina um allt land, verði kol­efnis­jafnaður. Verk­efnið er unnið í sam­starfi við Land­græðsluna.

Samstarf Olís og Landgræðslunnar síðan 1992

Þann 26. maí 1992 var hrint af stað samvinnuverkefninu „Græðum landið með Olís“. Það var upphafið af löngu og farsælu samstarfi Olís og Landgræðslunnar.

Um árabil var Olís stærsti einstaki styrktaraðili landgræðslu á Íslandi. Áburði og fræjum var dreift úr flugvélum yfir stór svæði örfoka lands og gróðurauðna og næstu árin voru þúsundir hektara lands græddir upp.

Frá því að skipulegt landgræðslustarf hófst hafa verið græddir upp yfir 300 þúsund hektarar örfoka lands, meðal annars með farsælu samstarfi við einkaaðila eins og Olís.

Landgræðsla

Um fjórðungur losunar gróðurhúsaloftegunda á heimsvísu er vegna eyðingar gróðurs og jarðvegs. Óvíða er slík eyðing meiri en á Íslandi. Þess vegna er mikilvægt að græða upp land þar sem gróðureyðing hefur orðið og breyta kolefnisbúskap gróðursnauðra svæða þannig að þau fari að binda kolefni.

 

Skógrækt

Skógareyðing veldur mikilli losun gróðurhúsalofttegunda. Á heimsvísu er lögð áhersla á endurheimt skóga til að auka bindingu kolefnis. Í starfi Landgræðslunnar er lögð vaxandi áhersla á endurheimt birkiskóga. Birki byrjar að mynda fræ um áratug eftir gróðursetningu og breiðist síðan hratt út með sjálfgræðslu. Endurheimt birkis er því hagkvæm leið til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

 

Votlendi

Í votlendi og mýrum geymast lífrænar plöntuleifar sem ekki rotna. Votlendi er því mikilvæg geymsla kolefnis. Þegar skurður er grafinn í votlendi lækkar vatnsstaðan, súrefni kemst niður í svörðinn, kolefnið í mýrinni losnar og berst út í andrúmsloftið. Þegar fyllt er í skurði hækkar vatnsstaðan og kolefnislosun mýrarinnar stöðvast. Þess vegna vinnum við að endurheimt votlendis.

Hvað er kolefni?

Kolefni (C) er eitt algengasta frumefnið og ein af undirstöðum alls lífs á jörðinni. Það finnst t.d. í líkama okkar, í trjám, mat, eldsneyti, demöntum o.fl. Kolefni myndar sameindir með öðrum efnum í margvíslegum efnasamböndum. Eitt dæmi um það er koltvísýringur eða CO2. CO2 í andrúmslofti er nauðsynlegt öllu lífi, en magn þess þarf að vera í jafnvægi. Við mennirnir höfum raskað þessu jafnvægi með stórfelldari losun gróðurhúsalofttegunda umfram það sem vistkerfi jarðar ná að taka upp.

Hvað er kolefnisjöfnun?

Kolefnisjöfnun gengur út á að ná jafnvægi í kolefnisbúskap jarðarinnar og raska ekki hringrásum vistkerfanna. Of mikill koltvísýringur í andrúmslofti veldur gróðurhúsaáhrifum sem aftur valda hlýnun jarðar, sem er mikil ógn við allt líf á jörðinni. Mikilvægt er að binda áþekkt magn og losað hefur verið til að ná fram kolefnishlutleysi. Jarðvegur og gróður gegna lykilhlutverki í að binda kolefni.

GRÆN SKREF OLÍS

Í áratugi hefur Olís lagt ríka áherslu á umhverfismál og jafnt og þétt stigið mikilvæg græn skref

 • 1992

  Samvinnuverkefni Olís og Landgræðslu ríkisins, „Græðum landið með Olís“, hrint af stað.

 • 1998

  Olís hlýtur umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar.

 • 2002

  Samstarf við Skógræktarfélag Íslands hefst. Uppbygging landgræðsluskóga og opinna skógarsvæða fyrir almenning.

 • 2013

  Íblöndun VLO, eða vetnismeðhöndlaðrar lífrænnar olíu í alla dísilolíu, sem minnkaði útblástur koltvísýrings um 5%.

 • 2014

  Fyrstu metanstöðvarnar opnaðar á Olís-stöðvum. Fyrsta hraðhleðslustöð fyrir rafbíla opnuð á Olís-stöð.

 • 2019

  Samstarf við Klappir, sem sérhæfa sig í grænum lausnum.

  Olís kolefnisjafnar eigin rekstur og býður viðskiptavinum að kolefnisjafna aksturinn í samstarfi við Landgræðsluna.

 

Ekki með lykil ?

Ef þú ert ekki með lykil frá Olís og ÓB geturðu sótt um hann hér. Þú færð lykilinn sendan og þarft svo að virkja hann á olis.is eða ob.is. Allir lykil- og korthafar eru sjálfkrafa í Vinahópi Olís og njóta fjölbreyttra fríðinda, afslátta og tilboða. Í skráningarferlinu velurðu hvort þú vilt kolefnisjafna eldsneytiskaupin.